Tandtraumer

Stressfri klinik for kaniner | Kaninklinikken

Beskrivelse

Et tandtraume er en pludselig beskadigelse af en eller flere tænder. Hos kaniner ses tandtraumer oftest på fortænderne og opstår normalt som følge af slag eller fald. En anden hyppig årsag er, hvis kaninen bider i tremmerne på et klassiske tremmebur. Herved kan tænderne, trods deres robuste struktur, knække eller flække. Modsat mange andre arter, vokser kaniners tænder hele livet. Dette stiller dem på mange måder godt i forhold til knækkede tænder, da tænderne ganske enkelt kan vokse ud igen. Der er dog en række komplikationer, det er vigtigt at være opmærksom på, hvis en kanin slår sine tænder.

Du kan læse mere i de næste to afsnit om forskellige typer af tandtraumer.


Fraktur

Hvis tænderne knækker eller flækker som følge af et tandtraume, er der tale om en tandfraktur. Ved en knækket tand, vil man sædvanligvis mene en tand, der er knækket helt over, normalt i en horisontal vinkel. Tænderne kan både knække i den synlige, yderste tredjedel af længden, men også bag tandkødsranden. Dette medfører, at tanden ikke nødvendigvis falder ud med det samme, men først når tanden er vokset tilstrækkeligt ud til, at frakturen sidder ved kanten af tandkødet. Derfor ses det til tider, at kaniner først mister en del af en tand 1-2 uger efter et uheld.

Når man snakker om flækkede tænder som følge af traumer, henvises normalt til en mere vertikal fraktur. Denne kan bevæge sig i hele eller dele af tandens længde, til tider langt oppe under tandkødet. Man kan dermed ikke med det blotte øje vurdere hvor langt en eventuel fraktur strækker sig op. Såfremt en tand er flækket, kan det give anledning til fremkomst af bakterievækst fra mundhulen dybt inde i tandens rod. Dette medfører en høj risiko for tandbylder. Læs mere om tandbylder her.

Det er derfor altid en god idé at få lavet en fuld røntgenundersøgelse af tænderne efter et traume. Herved kan man fastslå hvorvidt eventuelle frakturer, er behandlingskrævende.

Malokklusion

Kaniner har kontinuerligt voksende tænder. Derfor er det helt essentielt for deres fødeindtag, soignering og tandsundhed generelt, at deres tænder har et tilsvarende kontinuerligt slid. Uden dette slid vil tænderne vokse sig for lange. Malokklusion er en fejlstilling af tandsættet. Fejlstillingen forhindrer korrekt slid og kan derfor medføre en række tandlidelser. Dette omfatter tandspidser, sår i kinder og på tungen og manglende eller nedsat evne til normalt fødeindtag. Malokklusion kan komme af blandt forkert fodring eller være medført, og er generelt mere udbredt hos racer med flade snuder, hvor det samme tandsæt rent fysisk skal befinde sig på mindre plads i mundhulen.

Derudover ses malokklusion til tider som følge af tandtraumer, hvor særligt fortænderne kan skubbes ud af deres sædvanlige kurs efter et slag eller fald. Disse situationer skal altid vurderes individuelt, men hvis det ikke er muligt at rette tandstillingen med tandraspninger, kan det være den bedste løsning at fjerne fortænderne operativt ved ekstraktion. Læs mere om ekstration af fortænder her. Du kan desuden læse meget mere om malokklusion her.