Ekstraktion af fortænder

Stressfri klinik for kaniner | Kaninklinikken

Beskrivelse

Er en kanins fortænder skæve eller vildtvoksende, og enten er i vejen for indtag af føde, ikke længere gavne kaninen, fordi den ikke kan bruge dem til at klippe føden over, eller at de kræver hyppige slibninger i narkose, der belaster for kaninen, kan den bedste løsning være ekstraktion af fortænder. Ubehandlede vildtvoksende tænder kan i sidste ende enten direkte eller indirekte koste kaninen livet, for eksempel ved at forhindre spisning eller ved at forsage infektioner, som kaninen ikke selv kan bekæmpe eller som spreder sig til blodbanen selv med dyrlægeordineret behandling.
Beslutningen træffes i samråd med en dygtig dyrlæge og man vil normalt forsøge at behandle problemet uden at fjerne tænderne, hvis det er muligt. Røntgen er nødvendigt for at se hvor omfattende problemet er, både med tænder og rødder og eventuelt kæbe i grelle tilfælde hvor der følger infektion med.

Skal tænderne ekstraheres, foregår selve indgrebet altid i fuld narkose, og dyrlægen vil forsigtigt løsne dem, for at undgå skader eller brud på kæben samt at rødderne knækker. Da kaniner har åbne rødder, der er beregnet til at lade tanden vokse hele livet, kan en rest af rod betyde, at tanden vil gro videre, selv efter selve tanden er fjernet. Risikoen er størst ved støttetænderne bag fortænderne, fordi de er meget tynde og dermed knækker nemmere. Ved en ekstraktion af fortænder hos kaniner, kan det også være nødvendigt at slibe kindtænderne, da omfattende problemer med fortænderne på sigt normalt også vil lede til problemer med de øvrige tænder.Det er normalt, at der kan være en smule blødning fra området i de første dage. Er der infektion, når tænderne ekstraheres, skylles området med et antiseptisk middel og kaninen vil få antibiotika som led i efterbehandlingen. Antiinflammatorisk smertestillende er altid en essentiel del af efterbehandlingen. Har operationen været ukompliceret, vil kaninen normalt begynde at spise selv inden for det første døgn. Det kræver ikke store ændringer i kaninens føde efterfølgende, hvis man vælger at få fjernet fortænder. De kan sagtens stadig spise hø, græs og pellets, men større stykker af føde, som for eksempel nogle typer af grønt, kan blive nødvendige at skære ud for at lette indtagelsen. Kaniner uden fortænder kan ikke længere gnave bark af tykke grene, men tynde grene, der kan kværnes med kindtænderne, er stadig et fremragende supplement til kaninens daglige fodring, både i forhold til tandslid og aktivering.