Malokklusion, forvoksede tænder og tandspidser

Stressfri klinik for kaniner | Kaninklinikken

Beskrivelse

Kaniner har 28 tænder, der alle vokser hele livet, og kræver et kontinuerligt slid hver dag fra kaninens kost, for at holde trit med væksten. Hvis en kanin bliver fodret forkert, eller har forkert tandstilling (malokklusion), der forhindrer eller begrænser naturligt slid, vil tænderne eller dele af dem vokse hurtigere end de slides, hvilket kan lede til forvoksede tænder, tandspidser og yderligere malokklusion.

Det kan både forekomme ved fortænder og kindtænder, og i begge tilfælde kræver det et besøg hos dyrlægen, for at behandle tilstanden eller bremse udviklingen.

Her kommer en lille beskrivelse til billedet

Årsag

Der er flere forskellige faktorer, der kan spille ind, hvis en kanin får problemer med forvoksede tænder og tandspiser.
Selv kaniner med et helt uproblematisk tandsæt kan få tandproblemer, hvis de fodres med en diæt, der ikke medfører tilstrækkeligt slid. Se eventuelt afsnittet om fodring og Dyrlægehuset Farums kostpyramide for kaniner. De vigtigste pointer at få på plads her er, at den mest essentielle og vigtigste del af kaniners kost er masser af godt groft hø. Det skyldes, at den måde kaniner tygger på, når høet skal kværnes af kindtænderne, står for en stor del af det daglige slid. Kaniner, der har et for lavt indtag af hø, vil derfor være i højere risiko for at udvikle tandproblemer. Friske grene, hvor barken gnaves af med fortænderne og de tynde grene kværnes med kindtænderne er også et fremragende tiltag både i forhold til aktivering og til forebyggelse af tandproblemer. Derudover bør man altid vælge et foderprodukt, der ikke består af mange forskellige elementer (det, der ofte betegnes som blandingsfoder eller myslifoder), da det både kædes sammen med selektiv spisning, overvægt, fejlernæring og – ikke mindst – en øget forekomst af tandrelaterede problemer. Det er desuden vigtigt at kaninens foder kun udgør en begrænset og afmålt del af kaninens fødeindtag på daglig basis.

Som nævnt ovenfor kan malokklusion, hvor kaninen har et skævt eller ujævnt bid forhindre et tilstrækkeligt slid og lede til gradvis udvikling af tandproblemer. Tilstanden ses oftere hos de fladnæsede racer, herunder hermelin og dværgvædder, hvor mundhulen er avlet kortere, så tænderne skal fordeles på mindre plads. Får en kanin tandspidser, vil de oftest vokse ind mod tungen (lingualt) i undermunden og ud mod kinden (bucalt) i overmunden. I mild grad af malokklusion, vil tandspidser til tider kunne holdes nede med korrekt fodring og masser af slid, men i de værre tilfælde, eller i tilfælde, hvor der ikke gribes ind med en eventuel foderjustering i tide, kan spidserne medføre dybe, smertefulde sår i munden og gøre det umuligt for kaninen at indtage føde. Underbid, som også ses også oftere hos de faldnæsede racer, forhindrer sliddet på fortænderne, fordi så stor en del af det naturlige slid kommer af, at de slider hinanden, med en nøje bestemt vinkel mellem både fortænder i over- og undermund og kaninens støttetænder i overmunden. 
Nogle kaniner udvikler malokklusion og tandproblemer som følge af traumer/skader på tænderne, eksempelvis efter fald eller slag. Her vil der oftest være tale om fortænderne, grundet deres mere udsatte position i forhold til kindtænderne. I tilfælde, hvor tænderne slås løse eller falder ud grundet tandfrakturer, kan det opleves, at de vokser tilbage i en ændret vinkel, hvilket kan påvirke deres slid, når kaninen gnaver og tygger.

Tandproblemer hos kaniner er en ond cirkel, der ofte kræver behandling at bremse, for at undgå at problemerne spreder sig til andre steder i munden, eksempelvis grundet fravalg af grove, hårde eller fiberholdige foderemner.

Symptomer

Hos kaniner med tandproblemer ses ofte ændrede madvaner, der kan starte som beskrevet ovenfor med fravalg af bestemte foderemner, og kan ende i anoreksi, altså komplet fravalg af føde. Ændrer kaninen spisevaner, vil det normalt også komme til udtryk i afføringen særligt hvis det daglige indtag af fibre falder drastisk. Kaniners afføring kan afsløre meget om deres almene tilstand, og det er en god idé at kigge efter ændringer dagligt. Savl kan være et symptom på at kaninen har svært ved at tygge normalt eller at tandspidser påvirker spytkirtlerne. Det ses ved fugtig pels under munden, ned at brystet og på indersiden af forbenene, fordi kaninen har forsøgt at vaske sig ren. Mildere tandproblemer, der står på over længere tid, kan medføre et vægttab. Det er altid en god idé at veje sine kaniner regelmæssigt, så man kan få øje på eventuelle ændringer i tide.

Har kaninen forvoksede eller skævt voksende fortænder, kan det nogle gange lade sig gøre at se det selv, uden brug af instrumenter, hvis kaninen generelt har det fint med håndtering. Diagnose af tandspidser på kindtænderne eller forvoksede kindtænder kræver et dyrlægebesøg. En overfladisk undersøgelse af mundhulen kan normalt gennemføres på vågne kaniner ved hjælp af et otoskop, der hjælper dyrlægen til at få udsyn til kindtænderne i begrænset omfang. En grundigere undersøgelse, hvor man kan se de bagerste kindtænder og hvor dyrlægen kan undersøge om der er løse tænder og ulcerationer bagtil, kræver bedøvelse. Skal man have udsyn til tændernes rødder, som ofte er en nødvendig del af en udredning hos en kanin med tandproblemer, er det nødvendigt at tage røntgenbilleder af kaninen i bedøvelse.

Her kommer en lille beskrivelse til billedet

Behandling

Behandlingen af forvoksede tænder foregår hos dyrlægen og afhænger meget af både hvor problemet er og hvor fremskreden tilstanden er.  Det skal understreges, at kaniners tænder aldrig må klippes, men altid skal slibes/raspes i bedøvelse. Klippes tænderne over, risikerer man, at tænderne flækker dybt op i roden, hvilket tillader adgang for bakterier og dermed tandbylder, der normalt er meget omfattende at behandle. Derudover risikeres inflammation omkring rødderne, der kan gøre tænderne løse og potentielt medføre behov for ekstraktion. 
Er der ingen fejl i tandstillingen, og problemerne udelukkende skyldes forkert eller utilstrækkelig fodring, vil den normale behandling være at slibe tænderne i fuld narkose og vejlede om korrekt fodring, for at forebygge at problemet kommer igen. Et skævt eller ujævnt bid af kindtænderne vil til tider kræve regelmæssig slibning i fuld narkose. Hyppigheden varierer alt efter hvor slemt det står til, og hvor meget naturligt slid kaninen selv kan stå for gennem sin kost.
Regelmæssig slibning af fortænder kan også være nødvendigt i tilfælde med let skævtvoksende tænder eller underbid. Kaniner lever dog i de fleste tilfælde helt fint uden fortænder, og det kan derfor komme på tale at fjerne dem (ekstrahere) permanent, for at undgå gentagende narkose i forbindelse med slibning. Se eventuelt afsnittet om fjernelse af fortænder. Kindtænderne kan også fjernes, og kan blive anbefalet af dyrlægen i forbindelse med løse tænder, infektion eller grel malokklusion, men er der tale om en mild tilstand, foretrækkes det normalt at lade tænderne sidde, dels for at undgå manglende slid på de modsatte tænder og dels fordi risikoen for komplikationer er større end ved fjernelse af fortænder.
Det er vigtigt at sørge for antiinflammatorisk smertestillende til alle kaniner, der har fået slebet/raspet tænder, både for at behandle eventuelle smerter fra den tilstand de ankom med, og for at forebygge inflammation i og omkring de behandlede tænders rødder, der kan øge risikoen for løshed.