Kaninsundhed

Årsager til akut henvendelse

Som ejer bør du henvende dig omgående til klinikken hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer:
Diarré
Ændring i mad præferencer eller nedsat spise lyst
Skæren af tænder
Manglende eller små mørke afføringskugler
Savlen eller våd omkring munden
Fluelarve angreb
Blod i urinen
Store åbne sår eller blødninger
Kaninen skriger
Sidder stille og krymper sammen
Brækkede ben eller mistanker om dette
Kollaps eller kramper
Vejrtrækning med åben mund

Kaniner er byttedyr og udviser derfor kun ganske få tegn på at være syge.
Ofte vil man kende sine kaniner nok til at vide hvornår der er noget på færde, men ellers er det en rigtig god ide at holde øje med kaninernes afføring, urin og holde øje med om de spiser.
Kaniner der har ondt vil ofte stoppe med at spise og hvis problemet kommer fra tarmen, vil det ofte kunne ses i afføringen.

Afføring

Det kan være det virker mærkeligt at holde øje med sin kanins afføring, men det er faktisk et rigtigt godt udgangspunkt for at holde øje med sundheden.
Kaniners afføring skal være fast, rund og når en kugle trykkes ud, skal man kunne erkende fibre.
Mængden af afføring kan variere meget, det er dog vigtigt at kaninen har afføring hver eneste dag.
Cecotrope (blindtarmsafføring eller natafføring) er afføring som er blød og ligner en klase vindruer. Det er normalt for kaninen at have, de skal spises for at udnytte de næringsstoffer der er i og svarer lidt til drøvtygning hos kvæg.
For stor produktion af cecotrope kan være tegn på forkert fodring hvor der gives for stor andel godbidder og kaniner derfor ikke indtager nok hø.

Urin

Urinens farve hos kaninen afspejler ofte hvad kaninen spiser, farven kan variere fra rød til næsten gennemsigtig.
Kaniner udskiller calcium gennem urinen og den kan derfor være grumset uden det er unormalt.
Hvis du er i tvivl om der er blod i din kanins urin, skal du altid kontakte din dyrlæge.

Sygdomme
Tandproblemer

Kaninernes tænder vokser hele livet og det er derfor vigtigt at de bliver slidt ordentligt ved hjælp af korrekt foder, men det er også vigtigt at få kaninerne til tandeftersyn. Både som del af det årlige sundhedseftersyn, men også hvis man mistænker tandproblemer i form af ændrede spisevaner, smerter, eller kløe i hovedet.
Nogle kaniner er født med skævt bid og nogle erhverver det fordi de ikke slider deres tænder nok og de derved får skævt bid.
Når dyrlægen skal skabe et fuldstændigt overblik over kaninernes tandsundhed, er det ikke tilstrækkeligt kun at kigge kaninen i mundhulen, der skal også tages røntgenbilleder fra flere sider for at kunne få et overblik over tandrødderne og tændernes retning og vinkler.
Nogle kaniner med forvoksede eller skæve tænder kan nøjes med at få dem slebet en enkelt gang og derefter, kan det ved hjælp af korrekt fodring holdes i skak.
Andre har brug for at få slebet tænder resten af livet, hvis tandstillingen ikke kan rettes.
I værste tilfælde kan man fjerne alle 6 fortænder, som de i øvrigt kan leve fint uden.

Mave ubalance

Bloat/Trommesyge

Trommesyge hos kaniner er en meget smertefuld og alvorlig tilstand.
Trommesyge er forårsaget af luft i maven som man mener opstår ved forkert fodring, stress eller forstoppelse.
Da kaniner ikke kan bøvse eller kaste op, skal luften gennem hele tarmsystemet for at komme ud.
Luft i maven kan udspile mavesækken i sådan en grad at den kan have svært ved at trække sig sammen og få luften videre i systemet og derved ophobes mere luft, og i værste tilfælde kan mavesækken springes.
Trommesyge kan opstå pludseligt og kan være dødelig indenfor 24 timer.
Ofte vil man opdage at kaninen har ondt, sidder stille og måske skærer tænder. De stopper ofte med at spise og nogen kan trække vejret anderledes.
For at stille diagnosen hos dyrlægen er det nødvendigt at tage røntgenbilleder, her vil det tydeligt fremgå af billederne hvis mavesækken er fyldt med luft.
Prognosen for kaniner med trommesyge er afhængig af mængden af luft i maven, men også årsagen. Den er dog ikke god uanset, og ofte overlever de ikke mere end 24 timer.
Hvis man mistænker at ens kanin har trommesyge, er det vigtigt at få dem hurtigt til dyrlægen, så de hurtigt kan blive behandlet.

Ileus/Tarmstase

Ileus betyder at tarmindholdet står stille.
Årsagen er ofte stress, smerter, infektion, eller forkert fodring. Disse faktorer kan påvirke kaninen til at stoppe med at spise, hvilket kaniner ikke kan tåle.
Når en kanin ikke spiser pga. ileus kommer den ind i en ond spiral. Tarmindholdet står stille og der sker opblomstring af uhensigtsmæssige bakterier som producerer gas og toksiner, dette fører til smerte, som igen fører til mindre tarmbevægelse og mindre appetit.
De ligger ofte stille på grund af smerter og kan blive kolde hvis kredsløbet er begyndt at blive påvirket.
Ileus kræver intensiv behandling og prognosen er ikke god hvis sygdommen er fremskreden. Hvis kaninen overlever er det vigtigt at finde årsagen, da det ellers kan være et tilbagevendende problem.

Livmoderkræft

Livmoderkræft er en sygdom der kan ramme alle hunkaniner der ikke er steriliseret.
Risikoen for at få sygdommen stiger i takt med alderen.
De færreste kaniner udviser symptomer på sygdommen i starten og det er derfor ofte en sygdom som bliver opdaget meget sent i forløbet hvor kræften har spredt sig til lungerne.
Sygdommen kan forebygges ved at lade sin hunkanin steriliserer, da sygdommen udvikles på grund af kønshormoner.

Kaninpest

Også kaldet Myxomatose. Skylde et poxvirus, som kun smitter tamkaniner og i sjældne tilfælde harer
Smittespredning:
Kaninpest overføres ved direkte kontakt mellem kaniner eller indirekte med stikkende insekter eller gennem mennesker, som har været i nærheden af en smittet kanin.
Sygdomstegn:
3-5 dage efter smitten vil de første tegn vise sig i form af øjenbetændelse, sløvhed og nedsat appetit. Ved længere forløb vil man kunne se hævelse ved læber, næse, øre og omkring kønsorganer.
Behandling:
Der findes ingen behandling for myxomatose og aflivning vil derfor ofte anbefales da dødeligheden er høj og forløbet meget smertefuldt.
Forebyggelse:
Man kan og bør vaccinere sine kaniner for at undgå sygdommen, og der ses ofte udbrud herhjemme om efteråret. Vaccination kan gives fra 5 ugers alderen. kaninerne er beskyttet efter 3 uger og er i 1 år frem.

Kaningulsot

Også kaldet Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD), Viral Hemorrhagic Disease (VHD), Rabbit Viral Hemorrhagic Disease (RVHD) og Viral Rabbit Hemorrhagic Disease (VRHD).
Sygdommen skyldes et virus med to forskellige stammer (RHD-1 og RHD-2).
Smittespredning:
RHD smitter ved direkte kontakt mellem kaniner, men smitter også indirekte via afføring og derved kan smitten spredes via kontaminerede redskaber som vandskål, bur, græs som kaninen har gået på eller ved stikkende insekter.
Virusset er meget modstandsdygtigt og kan overleve op til 105 dage ved stuetemperatur og kan modstå nedfrysning.
Sygdomstegn:
Inkubationstiden er 1-3 dage.
Ikke alle dyr udviser tegn på sygdom, men hvis det gør, er det ofte i form af anorexi, sløvhed og neurologiske symptomer som lammelse og skæv gang. Nogle udviser også symptomer fra luftvejene og kan have næseblod.
Kaninerne dør af indre blødninger ofte inden for 48 timer
Sygdomstegn:
Inkubationstiden er 1-3 dage.
Ikke alle dyr udviser tegn på sygdom, men hvis det gør, er det ofte i form af anorexi, sløvhed og neurologiske symptomer som lammelse og skæv gang. Nogle udviser også symptomer fra luftvejene i og kan have næseblod.
Kaninerne dør af indre blødninger ofte inden for 48 timer
Behandling:
Der findes desværre ingen behandling af RHD og den eneste hjælp man kan give en meget syg kanin, er aflivning. Hvis man mistænker at ens kanin er død af RHD anbefales det at dyret obduceres således at man kan handle korrekt hvis man vælger at anskaffe sig nye kaniner.
Kaniner der er døde af RHD anbefales at kremeres for at undgå smitte til andre kaniner i nærområdet.
Forebyggelse:
For at forebygge RHD-1 og 2 kan man lade sine kaniner vaccinere fra 5 ugers alderen, vaccinen virker efter 3 uger og holder i et år.  For at forebygge mod RHD-2 kan man vaccinere fra 30 dages alder, som beskytter efter 7 dage, denne gives hver 6. måned.
Der skal derefter gå min 14 dage mellem de 2 vacciner.
Vi anbefaler at du vaccinerer dine kaniner da smitten kan overføres via stikkende insekter og da virus er meget hårdfør er det også muligt at tage den med hjem.

Et sidste farvel

Tiden hvor man skal sige farvel til sit kæledyr er en meget følsom svær tid, men der er desværre nogle overvejelser som ikke kan undgå, så som hvad der skal ske med kaninen efter man har sagt farvel.
I dag er der mange muligheder og vi har kort beskrevet dem herunder.
På klinikken vil vi altid gerne hjælpe og vejlede med at finde den rigtige løsning for dig og dit kæledyr

Begravelse hjemme:
Der er mulighed for selv at begrave sin kanin i haven, hvis man gerne vil have et sted og mindes.

Kremering:
Der er også mulighed for kremering hvis man ikke har behov at have et sted eller en ting for at mindes sit kæledyr.

Urnekremering

Der findes flere typer urner, dem der er beregnet til at stå fremme og dem der er lavet til nedgravning i jorden. Det er muligt at få indgraveret en mindetekst i urnen som skal stå fremme.

Personlige smykker

De senere år er det begyndt at blive mere populært at få lavet et unikt smykke med aske fra sit kæledyr som man altid kan bære.